.

.
.

Tuesday, December 7, 2010

Selamat Menyambut Maal Hijrah 1432H kepada semua Umat Islam.
Hijrah dalam pengertian etimologis bererti “pindah ke satu tempat atau negeri yang lain dari negeri asal,” iaitu berpindah tempat atau negeri kerana sesuatu sebab yang tertentu.

Hijrah yang kita maksudkan ketika kita membicarakan hijrah dalam konteks tahun baru Hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Tarikh berlakunya Hijrah Rasulullah SAW ini merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam, kerana mulai dari peristiwa ini, Islam telah melangkah lebih jauh dalam sejarah perkembangannya, dan mulai memasuki satu tahap baru dalam perjuangan baginda sendiri.

Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin supaya berhijrah atau berangkat terlebih dahulu meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinah, sementara baginda sendiri tidak akan keluar tanpa izin Allah SWT.

(1) Dalam konteks ini, terdapat riwayat yang mengatakan bahawa baginda telah bersabda yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah telah menyediakan buat kamu saudara dan negeri yang aman (untuk kamu berhijrah, iaitu Madinah)”.

Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW memulakan perjalanan dalam hijrah baginda pada malam Khamis (16 Jun 622 M) dan sampai di Madinah sebelum waktu Zohor, hari Isnin (28 Jun 622 M).


Dalam konteks yang lebih umum, selain daripada makna khusus seperti yang disebutkan di atas, hijrah mengandungi dua pengertian, iaitu :

  1. Hijrah yang berkaitan dengan aktiviti fizikal atau jasad, iaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hal ini dapat disebut sebagai hijrah lahiriyah.
  2. Hijrah dalam pengertian berpindah daripada sesuatu yang dilarang Allah SWT kepada sesuatu yang dibenarkan-Nya, dan hal ini dapat disebutkan sebagai hijrah maknawiah, iaitu penghijrahan jiwa, sikap dan rohani.

Umat Islam sering mengambil iktibar tentang pengertian umum ini ketika membicarakan tentang hijrah Rasulullah SAW pada masa kini, kerana hijrah dalam pengertian hijrah oleh baginda itu tidak mungkin lagi akan berlaku, maka pengajaran yang seharusnya diambil daripada falsafah hijrah ini ialah penghijrahan sikap, iman, akhlak dan sebagainya yang dapat mengubah individu dan umat Islam umumnya daripada keadaan yang lemah kepada keadaan yang lebih kuat, daripada amalan mungkar kepada amalan makruf, daripada ketinggalan dalam segala pembangunan ilmu, ekonomi, maruah dan sebagainya, menjadi umat yang berketerampilan, berilmu, maju dalam bidang ekonomi, teknologi dan tinggi dalam segala bidang kehidupan dunia dan akhirat, serta kuat dalam amalan kerohanian, ibadat khusus dan ibadat umum.

No comments:

Post a Comment